Anna & Igor

קליפ למצגת לחתונה של אניה ואיגור, שמבוים על רקע סיפור הכירות שלם. קליפ חתונה שצולם באריאל ומשמש כמזכרת על התקופה לפני הנישואין.