irua-b-25

תיעוד הרצאות ברמה מקצועי

אריה פישביין, מנכ"ל אגודת הידידים של בית החולים מאיר בכפר סבא, רוני פילו, משנה למנכ"ל ומנהל השקעות ראשי בחברת IBIׂ, ובני מורגנשטרן, אצן אולטרה מרתון למען קידום אוכלוסיית הנכים בישראל.