irua-b-18

כנס, שיתקיים ב- 31 במאי במרכז הקונגרסים "אבניו"

חלק מפעילותו נגד הרס המערכת האקולוגית וציד בלתי חוקי של חיות בר הקים מלהרבה מערכת חינוכית ענפה