תשלום

תודה שבחרתם להשתמש בשירותי סטודיו PhosT

 מועדי תשלום שכר השירותים: ישולם בשלבים על פי התקדמות העבודה, כדלהלן:

– מקדמה, תשולם במועד אישור ההשמנה זה בידי המזמין, כתנאי להתחלת היצירה בידי היוצר והיתרה תשולם עם מתן שירות היוצר בתום האירוע.

1. ניתן לשלם בכריס אשראי בטלפון 0546-310-155

2. מקדמות לסגירת תאריך ניתן לשלם בעזרת paypal:

 – להזמנה עד 700 שח גובה המקדמה – 100 שח


– להזמנה מ 700 שח – עד 1500 שח גובה המקדמה – 200 שח


– להזמנה מ 1500 שח גובה המקדמה – 400 שח


3.  עברה בנקאית

בנק איגוד, סניף 70, חשבון 08166798 תשלום עבור סטודיו פוסט

הגדרות תקנון:

בתקנון הנ"ל יהוו המונחים המפורטים מטה כחלק בלתי ניפרד מתקנון זה ומשמעותן כדלהלן: מהות האתר- חברת "סטודיו פוסט" עוסק מס' 313946949. האתר הינו אתר אינטרנט וכתובתו הינה www.studiophost.co.il תוכן האתר- גלריות בודות צילום של סטודיו פוסט ומכירת שירותי צילום ללקוחות פרטיים ועסקיים.

תקופת אספקת השירותים 

ניתן לקבוע תאריך ושעת הצילום על בסיס זמן פנוי של הסטודיו, מסירת חומר ראשוני תוך שבועיים לאחר יום הצילום, מסירה עבודה סופית תוך חודש לאחר בחירת התמונות  על יד  המזמין, במקרה של אירועים מסירת עבודה סופית עד שלושה חודשים יום בחירת התמונות ומסירת כל הפרטים שדרושים לעריכות על ידי המזמין.

 מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות

במקרה הביטול ההסכם לאחר חתימה המזמין יחויב במקדמה ששילם כדמי ביטול,אם המזמין שוב יזמים אותו שירות במהלך עד 3 חודשים מיום הביטול יחשב לו המקדמה כחלק מהתשלום.

אחריות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה

הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא בנזקים הן ישירים והן בעקיפין ו/או בנזקים מיוחדים ו/או בנזק תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או למזמין השירות ו/או לגולש ו/או לצד שלישי וכיוצ"ב עקב שימוש באתר זה לרבות רכישה ו/או צפייה במוצרים ו/או גלישה באתר בניגוד לאמור בתקנון זה, תהא הטענה ו/או התובענה ככל שתהא מושתת על הלקוח /או המשתמש ו/או הגולש. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לטעות סופר ככל שתהא בתיאור המוצרים אשר מוצגים  באתר זה ואינה מחייבת את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בכל דבר ועניין. בהקשר זה יובהר כי המוצרים אשר מוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד והנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית להבדלים ככל שיהיו בין המוצרים שמוצגים באתר לבין אלו אשר נמכרים בפועל. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים לידי הלקוח כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לרבות אסונות טבע, שביתות בגופים ממשלתיים, תקלות במערכת המחשוב (אינטרנט, ספק, דוא"ל) במערכת התקשורת שייגרמו בעת ביצוע ההזמנה מאתר זה. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה תפעל בכל שביכולתה על מנת לספק את המוצרים הטובים והאיכותיים ביותר לקהל לקוחותיה וכן תפעל ליתן שירות מהיר ויעיל במידה ותיווצר בעיה כלשהיא כתוצאה מרכישת מוצרים באתר זה אשר נפגמו ו/או אשר נשלחו פגומים ו/או אשר נפגמו בדרך והכל בהתאם לאמור בתקנון  זה.

שמירה על סודיות ופרטיות-

מדיניות תקנון זה הינה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הפרטיות"). הנהלת האתר ו/או מי מטעמה מתחייבת שלא תעשה כל שימוש קנייני בפרטיו של הלקוח ו/או המשתמש אלא רק לשימוש הנועד לתפעול אתר זה ושאליו נועד מלכתחילה ושלשמו הוזנו פרטיו של הלקוח ו/או המשתמש. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה שומרת במערכת ההזמנות את מספרי כרטיס האשראי של הלקוח  ו/או המשתמש ובכל הזמנה ייאלץ הלקוח ו/או המשתמש להזין את נתוניו בשנית. רכישת מוצרים באתר זה מתבצעת באמצעות חברת סליקת האשראי "cal-pos" ובאמצעות חברת Pay-Pal – ראה הרחבה בנושא זה תחת קטגוריית "תנאי שימוש". למען הסר ספק הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא באחריות במקרים של כוח עליון ובמקרים בהם נתוני הלקוח ו/או המשתמש יועברו לגורמים עויינים שלא בשליטתה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תשא בכל אחריות בנוגע להודעות שיישלחו ו/או ייתקבלו באמצעות האתר, לרבות הודעות שנשלחות ללקוחות ו/או למשתמשים באתר זה. יובהר כי השפעתן ו/או הפעלתן ו/או תוכנן של הודעות אלו ו/או כל קובץ אחר אשר צורף להן אינו באחריות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. וכי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק ו/או אובדן ו/או אי נוחות ו/או עוגמת נפש וכו'. אשר ייגרמו ללקוח ו/או למשתמש (לרבות משתמש צד ג') ו/או לרכושו (מחשב נייד ו/או כל אמצעי תקשורת אחר) באופן ישיר ו/או באופן עקיף אשר רכשו ו/או גלשו באתר זה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני-

כל זכויות היוצרים המוצגים באתר זה לרבות זכויות הקניין הרוחני, התמונות ו/או וידאו ו/או הדגמים ו/או המוצרים ו/או השיטות   ו/או הסודות המסחריים הינם רכושם הבלעדי של חברת קינמון בוטיק. זכויות אלה חלות בין היתר על רשימת המוצרים ו/או שירותים הנמכרים באתר וכן על תוכן ועיצוב הסחורה המוצגת באתר זה ו/או הקשורה להפעלתו. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לשווק ו/או לתרגם מידע כלשהו המוצג באתר זה לרבות לוגו האתר, סימני מסחר, תמונות ו/או מוצרים המוצגים באתר זה ללא קבלת אישורה של חברת קינמון בוטיק בכתב ובהודעה כתובה מראש. אין לעשות כל שימוש בנתונים המסחריים המוצגים באתר זה ו/או לעשות שימוש כלשהו בבסיס הנתונים של חברת קינמון ללא קבלת אישורה בכתב ובהודעה מסודרת מראש על כך. שם החברה, אתר האינטרנט ("שם הדומיין"), וסימני המסחר של סטודיו פוסט (להלן: "החברה") הינם ברכושה של החברה בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מלבד רכישה ו/או גלישה באתר זה. אין לערוך נתונים המוצגים באתר זה ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. כל התכנים המילוליים המופיעים באתר זה לרבות סימני מסחר, אייקונים (Icons), דומיין (Domain), עיצוב גרפי, שם החברה- לוגו ו/או כל מידע או תצוגה אחרים המופיעים באתר זה, הינם רכושה הבלעדי של החברה ונמצאים בבעלותה של החברה ו/או של מי מטעמה בלבד. השימוש באתר זה על כל תכניו הינו למטרות חוקיות בלבד. אין להשתמש ו/או להעתיק וכן לאפשר גישה למשתמשים ו/או גולשים אחרים להשתמש ו/או להעתיק  את התכנים המוצגים באתר זה, לרבות בקישורים לאתרים אחרים ו/או לפרסומות אלקטרוניות (Pop-Ups), ו/או לפרסומי דפוס המוצגים באתר זה. ין להפעיל ו/או לאפשר הפעלה כלשהיא של יישומי מחשב ו/או אמצעים אחרים, לרבות באמצעות תוכנות Robots, Crawlers וכו'. לצורך חיפוש ו/או סריקה ו/או העתקה ו/או איחזור אוטומטי של תכנים המופיעים באתר הזה. וכן אין ליצור ו/או להשתמש באמצעים אלו לצורך יצירת לקט ו/או אוסף ו/או מאגר שיכילו תכנים המופיעים באתר זה.